กิจกรรม ICE Breaking & Team Building Activities ในงานปฐมนิเทศประธานกลุ่มอุตสาหกรรม วาระปี 2563-2565

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมกิจกรรม ICE Breaking & Team Building Activities ในงานปฐมนิเทศประธานกลุ่มอุตสาหกรรม วาระปี 2563-2565
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ