ประชุมแผนงาน National Cooling Plan Phase Down.

ประชุมแผนงาน National Cooling Plan Phase Down.

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับ World Bank จัดประชุมเรื่อง National Cooling Plan Phase Down. เพื่อการลดการใช้สารทำความเย็น HCFC ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสมยศ และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ให้การต้อนรับ

แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ.) แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง ณ ห้องกษัตริย์ศึก3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานได้แก่ วัสดุผนังทึบ ผนังโปร่งแสง หรือกระจก และฉนวนกันความร้อน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนและอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน ณ ห้องจรัสเมือง2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ

Risk Assessment and Safety Measures for RACHP using Flammable Refrigerants toward Conversion to Lower GWP in ASEAN countries

Risk Assessment and Safety Measures for RACHP using Flammable Refrigerants toward Conversion to Lower GWP in ASEAN countries

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมบรรยายและประชุม​ Risk Assessment and Safety Measures for RACHP using Flammable Refrigerants toward Conversion to Lower GWP in ASEAN countries   จัดโดย NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization ) และ​ Japan Refrigeration and air conditioning industry Association ณ KOBE Convention Center   *** หากสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สนใจข้อมูล Presentation สามารถติดต่อขอรับได้ที่ [email protected] ค่ะ