พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คุณสุภาณี จันศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์