มอบเงินบริจาค 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นตัวแทนกลุ่มฯ มอบเงินบริจาค 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง
ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี​ นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ
กลุ่มฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ