ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
– หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
– ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 ธันวาคม 2564
(หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินของกรรมการจะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน)
รายละเอียดเพิ่มเติม: สแกน QR Code หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาทินี อินดี โทร. 092-4240066