ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564

(ทางผู้จัดงานขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564)