มอบพัดลมให้แก่โรงพยาบาลสนาม 7 โรงพยาบาล จำนวน 365 เครื่อง

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับทราบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามหลายแห่ง
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ พบว่ามีปัญหาความร้อนสูง จึงมีความต้องการพัดลมจำนวนมาก เพื่อช่วยระบายความร้อน
ให้แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มฯ ร่วมกับ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 66, ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 17, ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 22, บริษัท กุลธร จำกัด และบริษัท สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด มอบพัดลมให้โรงพยาบาลสนาม 7 โรงพยาบาล จำนวน 365 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว