ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์จากสมาชิกกลุ่มฯ หรือบุคคลที่มีจิตกุศล เพื่อรวบรวมส่งมอบให้โรงพยาบาลในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ตามกำลังศรัทธา

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดมีจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังมีจำนวนสูงอยู่ และผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักหรือรุนแรงกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จึงเป็นตัวกลางในการสนับสนุนบริจาคทุนทรัพย์จากสมาชิกกลุ่มฯ หรือบุคคลที่มีจิตกุศล เพื่อรวบรวมส่งมอบให้โรงพยาบาล ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง โดยท่านสามารถบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา บริจาคผ่านบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 009-1-70874-5