เข้าพบ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าพบ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มฯ ในประเด็นการห้ามนำเข้าสินค้าของประเทศอินเดีย และการค้ากับต่างประเทศ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ร่วมด้วย