ประชุมสามัญประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562 ณ ราชกรีฑาสโมสร กลุ่มฯ ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงคุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวในงานร่วมด้วย