สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์”

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์” เพื่อกำหนดแผนงานในการดำเนินงานของกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา โดยมีที่ปรึกษา และกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมการสัมมนา