การประชุมหารือการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และการขยายขอบข่ายโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

การประชุมหารือการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และการขยายขอบข่ายโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

วันที่ 11 มีนาคม 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และขยายขอบข่ายเพิ่มขึ้น ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งการปรับเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2565

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567 ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada และขอแสดงความยินดีกับคุณสุภาณี จันทศาศวัต ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567

งานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant”

งานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการฯ และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มฯ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant” สัมมนาดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ แนวโน้มสารทำความเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยเชิญผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนข้อมูล

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ พร้อมกรรมการ เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณวันชัย พนมชัย ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม