ต้อนรับคณะ CCPIT Shandong Sub-council

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการบริหารและประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ และสายงานการค้าและการลงทุน รับคณะ CCPIT Shandong Sub-council ในโอกาสนำคณะนักธุรกิจยักษ์ใหญ่เยือนไทย
    การเข้าพบครั้งนี้ มีหารือเรื่องการต่ออายุบันทึกความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมฯ และ CCPIT Shandong Sub-council รวมถึงเชื่อมโอกาสการค้าและการลงทุนของจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ EV และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเสริมอาหาร นอกจากนี้ CCPIT Shandong ยังมีภารกิจเปิดประตูสู่อาเซียน และจะนำคณะฯเยือนมาเลเซีย และเวียดนาม ต่อไป