การจัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 18 คน วัตถุประสงค์ เพื่อนำใบประกาศแสดงเป็นหลักฐานก่อนการประกอบอาชีพในการให้บริการอาคารสถานที่หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ฯลฯ
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ใช้ในการทดสอบ เป็นมาตรฐานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดทำขึ้นภายใต้โครงการจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อปี 2554 ปัจจุบันยังใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าวในการทดสอบ