รับโล่ขอบคุณในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด19”

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับโล่ขอบคุณจากท่านรัฐมนตรี เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในโอกาสที่สนับสนุนงานของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวตกรรมในช่วงวิกฤติโควิตที่ผ่านมาในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด19”