ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศแเละเครื่องทำความเย็น ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA) และสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย