เข้าพบ สมอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการกำหนดขนาดและตำแหน่งเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code บนผลิตภัณฑ์ฯ

วันที่ 24 ก.ย. 63 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น คุณมนตรี หมอกมี พร้อมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค เข้าพบผู้แทน สมอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการกำหนดขนาด และตำแหน่งการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code บนผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)