สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์” เพื่อกำหนดแผนงานในการดำเนินงานของกลุ่มฯ ณ โรงแรม DoubleTree สุขุมวิท โดยมีที่ปรึกษา และกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมการสัมมนา