Bangkok RHVAC 2019

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Bangkok RHVAC 2019 โดยมีคุณศิริ เตชะลปนรัศมี จากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เข้าร่วมด้วย