สนับสนุนสำนักงานใหม่ ส.อ.ท.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขึ้นรับโล่ผู้สนับสนุนสำนักงานใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน