รับโล่ขอบคุณในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด19”

รับโล่ขอบคุณในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด19”

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับโล่ขอบคุณจากท่านรัฐมนตรี เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในโอกาสที่สนับสนุนงานของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวตกรรมในช่วงวิกฤติโควิตที่ผ่านมาในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด19”

การจัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

การจัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 18 คน วัตถุประสงค์ เพื่อนำใบประกาศแสดงเป็นหลักฐานก่อนการประกอบอาชีพในการให้บริการอาคารสถานที่หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ฯลฯ มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ใช้ในการทดสอบ เป็นมาตรฐานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดทำขึ้นภายใต้โครงการจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อปี 2554 ปัจจุบันยังใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าวในการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​

ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดี​กับ คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ในโอกาส​ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2565-2567

BANGKOK RHVAC 2022

BANGKOK RHVAC 2022

เตรียมพร้อมกับ BANGKOK RHVAC 2022 “ONE STOP SOLUTIONS” ที่สุดของงานแสดงสินค้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น วันที่ 7-10 กันยายน 2565 ไบเทค บางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 092-4240066 Website : www.bangkok-rhvac.com Download เอกสารสมัครเข้าร่วมงาน : https://bit.ly/3iv2ANc หรือ Scan QR Code

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2564 การทำ / ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถการทำความเย็นไม่เกิน 18.0 Kw ( 61,416 Btu/hr ) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตและแสดงเครื่องหมาย มอก.1529-2561