ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 6/2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 803 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระการประชุม 1.) ติดตามความคืบหน้าการจัดงาน BANGKOK RHVAC2019 , 2.) ผลการประชุมอนุกรรมการวิชาการ สมอ.( กว.48/10) , 3.) การจัดงานครบรอบ 40 ปีกลุ่มฯ 

ประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  คุณอรุณ  เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มฯ และคุณกิตติ  สุขุตมตันติ  ที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ  ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ  

ประชุมรับฟังความเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ของบ้านและอาคาร

ประชุมรับฟังความเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ของบ้านและอาคาร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดการประชุมรับฟังความเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ของบ้านและอาคาร ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพฯ 

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มฯ จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมมีผู้แทนจาก E&E Solution Inc.(EES) มานำเสนอข้อมูล Ministry of the Environment Japan’s F-gas management initiative in Thailand

ประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประชุมสามัญประจำปี 2562  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอ “ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2025” โดยคุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมีการจัดเสวนาเรื่อง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทย โดยพรรคการเมือง ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น ฮอลล์ 2-3 ไบเทค บางนา