แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ และคุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ พร้อมกรรมการ เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณวันชัย พนมชัย ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ พร้อมกรรมการ เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คุณบรรจง สุกรีฑา ณ สมอ.

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท – หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 – ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินของกรรมการจะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน) รายละเอียดเพิ่มเติม: สแกน QR Code หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาทินี อินดี โทร. 092-4240066

มอบเงินบริจาค 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19

มอบเงินบริจาค 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง  ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี  ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นตัวแทนกลุ่มฯ มอบเงินบริจาค 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี​ นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ กลุ่มฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ