ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์ฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าพบ สมอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการกำหนดขนาดและตำแหน่งเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code บนผลิตภัณฑ์ฯ

เข้าพบ สมอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการกำหนดขนาดและตำแหน่งเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code บนผลิตภัณฑ์ฯ

วันที่ 24 ก.ย. 63 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น คุณมนตรี หมอกมี พร้อมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค เข้าพบผู้แทน สมอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการกำหนดขนาด และตำแหน่งการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code บนผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์” เพื่อกำหนดแผนงานในการดำเนินงานของกลุ่มฯ ณ โรงแรม DoubleTree สุขุมวิท โดยมีที่ปรึกษา และกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมการสัมมนา

พิธีเปิดตัวโครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พิธีเปิดตัวโครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 กันยายน 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและแถลงข่าว “โครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ASHRAE THAILAND CHAPTER สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย เพื่อดำเนินงานร่วมกันภายใต้สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย โดยในการดำเนินงานในวาระแรก ได้แต่งตั้ง คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ เป็นประธานสมาพันธ์ฯ