4th ASEAN5+J Workshop 2022

4th ASEAN5+J Workshop 2022

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของ แนวโน้มสารทำความเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ในงาน 4th ASEAN5+J Workshop 2022 ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

พิธีแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

พิธีแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

พิธีแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และพิธีมอบรางวัล The Best of RHVAC and E&E Poduct Award 2022 ในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 ครั้งที่ 13 (ฺBangkok RHVAC 2022) วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา โดยมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นประธานในพิธี

แถลงข่าวการจัดงาน Bangkok RHVAC 2022

แถลงข่าวการจัดงาน Bangkok RHVAC 2022

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, นายกสมาคมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Bangkok RHVAC 2022 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เยี่ยมชมบูธงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2565

เยี่ยมชมบูธงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2565

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ร่วมกับประธานและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม เยี่ยมชมบูธงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 1

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 1

พบกับวารสาร COOLVERSE วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 1 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2565 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/