จัดอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้ช่วยช่างแอร์

จัดอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้ช่วยช่างแอร์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้ช่วยช่างแอร์ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ระดับ 1 เป็นมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยจัดอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 มีผู้เข้ารับการทดสอบ 20 คน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้ารับการทดสอบ 18 คน

Workshop ศึกษาโครงสร้าง Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

Workshop ศึกษาโครงสร้าง Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 26 มกราคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัด Workshop ศึกษาโครงสร้าง Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น หาแนวทางในการส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทดแทนการนำเข้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้าน Supply Chain

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 3

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 3

พบกับวารสาร COOLVERSE วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 3 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 2

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 2

พบกับวารสาร COOLVERSE วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ และ คุณนิรัญ ชยางศุ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ และ คุณนิรัญ ชยางศุ

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ และ คุณนิรัญ ชยางศุ ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย