Bangkok RHVAC 2019

Bangkok RHVAC 2019

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Bangkok RHVAC 2019 โดยมีคุณศิริ เตชะลปนรัศมี จากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เข้าร่วมด้วย

World Refrigeration Day

World Refrigeration Day

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา World Refrigeration Day ณ โรงแรม ดิ เมอรัลด์ จัดโดย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

Director & Regional Chair Region XIII

Director & Regional Chair Region XIII

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2562 ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา ที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้ารับการแต่งตั้งเป็น Director and Regional Chair Region XIII และเป็นกรรมการบริหารของ ASHRAE ที่ Kansas city ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 6/2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 803 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระการประชุม 1.) ติดตามความคืบหน้าการจัดงาน BANGKOK RHVAC2019 , 2.) ผลการประชุมอนุกรรมการวิชาการ สมอ.( กว.48/10) , 3.) การจัดงานครบรอบ 40 ปีกลุ่มฯ 

ประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  คุณอรุณ  เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มฯ และคุณกิตติ  สุขุตมตันติ  ที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ ร่าง แนวปฏิบัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ  ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ