รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

ขออภัยในความไม่สะดวก อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลค่ะ

รายชื่อสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

สมาชิกจำนวน    103    ราย
   จำนวนสมาชิก  สน.    65    ราย
   จำนวนสมาชิก  ทน.    38    ราย

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาลวิบูลย์ แอร์ เซอร์วิส
เลขที่ 1681 ถนนสุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2742-3733
โทรสาร : 0-2742-3734
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7569

 

บริษัท กุลธร จำกัด
เลขที่ 237-237/1-2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2282-2151
โทรสาร : 0-2280-1444
Website : www.kulthorn.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน49

 

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0831-6, 739-4893
โทรสาร : 0-2326-0837, 739-4892
Website : www.kulthorn.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน791

 

บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด
เลขที่ 125 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0527-8,739-4767-8
โทรสาร : 0-2326-0128, 739-6619
Website : www.kulthorn.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2001

 

บริษัท เกีย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 7
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2011-8150
โทรสาร : 0-2011-8159
Website : www.gea.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1921
 

บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด
เลขที่ 1/17 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3449-0079-80
โทรสาร : 0-3441-0675
Website : www.granddk.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5783
 

บริษัท คอฟฟี เอ็กซเพรส เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 91/9 หมู่ที่ 12 ซอยพัฒนาชุมชน 23 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2726-2675-7
โทรสาร : 0-2726-2674
Website : www.greatgracebiz.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7792
 

บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 34 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2513-5611-13
โทรสาร : 0-2126-6214
Website : www.carel.co.th
Email : [email protected]
: [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2595
 

บริษัท เคนท์ ยูไนเต็ด จำกัด
เลขที่ 4023/10,12,14,16,18 ถนนจันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2689-8052-58
โทรสาร : 0-2689-8059
Website : www.kentunited.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5773
 

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1858/63-74 ชั้น 14,15 ถนนเทพรัตน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2090-9999
โทรสาร : 0-2751-4778-9
Website : www.carrier.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน360

 

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2794-0101
โทรสาร : 0-2717-1327-28
Website : www.johnsoncontrols.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1584
 

บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 136/11-10-10 หมู่ที่ 4ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-8550
โทรสาร : 0-2920-8793
Website : www.jk-green.com
Email : [email protected][email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2241

 

บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 97-97/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์ : 0-3669-9410-19
โทรสาร : 0-3669-9420-23
Website : www.sandengroup.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2496
 

บริษัท ซัมเทค เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 203 ซอยลาดพร้าว 130
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2920-8550
โทรสาร : 0-2920-8793
Website : www.sumtechinter.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน3824

 

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 39/9 หมู่ที่ 9 ซอยดวงมณีถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000โทรศัพท์ : 0-2832-1999
โทรสาร : 0-2832-1992
Website : www.saijo-denki.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน9938

 

บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด
เลขที่ 287 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2803-2564-6
โทรสาร : 0-2803-3247
Website : www.caircontech.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5244

 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2976-5290-8
โทรสาร : 0-2976-5290-9
Website : www.coilinter.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน4733
 

บริษัท ซีเอพีเอส เพาเวอร์เทค จำกัด
เลขที่ 32/15 หมู่บ้านปาริชาต หมู่ที่ 1
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 081775-4313
โทรสาร : 0-2904-8897
Website : www.capspowertech.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน6222
 

บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
เลขที่ 2893,2893 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2722-0245-9
โทรสาร : 0-2320-2520
Website : www.dixellasia.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4510
 

บริษัท ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จำกัด
เลขที่ 125/130 หมู่ที่ 5 ซอย 2
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 08-0805-3528
โทรสาร : –
Website :  –
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน8712
 

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 700/11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.57
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3846-9700
โทรสาร : 0-3821-3048
Website : www.daikinthai.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2342
 

บริษัท ต.สยามแอร์ไฮ-เทค จำกัด
เลขที่ 82 ซอยช่องลม ถนนสุขุมวิท 51
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-6667-8
โทรสาร : 0-2261-6669
Website : www.t-siamair.com
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน47
 

บริษัท โตชิบา แคเรียร์
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 144/9 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์
ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 66-2501-1390
โทรสาร : 66-2501-1420
Website : www.toshiba-carrier.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12089
 

บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด
เลขที่ 142 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2420-9833-4
โทรสาร : 0-2420-3689
Website : www.miki-air.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5715
 

บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2445/36-38 ชั้น 18 อาคารธารารมณ์
บิสซิเนส ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2314-2071
โทรสาร : 0-2318-4864
Website : www.tuv.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1981
 

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
เลขที่ 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2738-0705-6
โทรสาร : 0-2738-0922
Website : www.thermedez.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11040
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูณ รีเสิร์ช
แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์

เลขที่ 69 ซอยเจริญราษฎร์ 5 ถนนเจริญราษฎร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2689-9149
โทรสาร : 0-2689-7447
Website : www.5plusenergy.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน10963
 

บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด
เลขที่ 700/379 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3821-3219
โทรสาร : –
Website : www.thaisekisui.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน15142
 

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
เลขที่ 313 หมู่ที่ 1 ซอยสวนอุตสาหกรรมศรีราชา
ถนนสุขาภิบาล8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3832-0740, 0-3848-2777
โทรสาร : 0-3848-0271
Website : www.samsung electronics.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2656
 

บริษัท ไทยผลดี อินดัสเตรียล จำกัด
เลขที่ 11/6 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม81
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2431-0051
โทรสาร : 0-2431-3049
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน3136
 

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์
มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เลขที่ 59/9 หมู่ที่ 6 ตำบลสามเมือง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 0-3520-0606-7
โทรสาร : 0-3520-060
Website : www.tsm-thailand.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11080
 

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เลขที่ 268 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2543-8199
โทรสาร : 0-2543-8194
Website :
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน532
 

บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 25/12 หมู่ที่ 20 ซอยศรีทองสุข 2
ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-3995-8
โทรสาร : 0-2312-3104
Website : www.bitwise.co.th
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5625
 

บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/98-100 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2689-5999
โทรสาร : 0-2689-5888-9
Website : www.brenntag-asia.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน1169
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2628-6100
โทรสาร : 0-2280-6289
Website : www.ppm.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2557
 

บริษัท พอสุข จำกัด
เลขที่ 88/35 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3411-0375
โทรสาร : 
0-3411-0375
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน13433
 

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2328-1032-49
โทรสาร : 0-2726-3475
Website : www.patkol.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน521
 

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 18/6 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-7148
โทรสาร : 0-2312-7758
Website : www.panasonic.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7349
 

บริษัท พานาบิชิ จำกัด
เลขที่ 501/103 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2748-4279-80
โทรสาร : 0-2398-5698
Website : www.panabishi.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4136
 

บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 52/50 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2963-3970-5
โทรสาร : 0-2583-0416
Website : www.staraire.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน8656
 

บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 13 ซอยกรุงเทพนนท์ 7 ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2526-1985-90
โทรสาร : 0-2526-1277
Website : www.centralair.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน1188
 

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี
ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 0-3426-5111-8
โทรสาร : 0-3426-5119
Website : www.pioneermotor.th.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน6288
 

บริษัท ฟรอยด์เดนเบิร์ก แอนด์
ไวลีน ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 700/427 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3845-3214
โทรสาร : 0-3845-3217
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11150
 

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 283 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2321-7097-9
โทรสาร : 0-2321-5101
Website : www.formula.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน634
 

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 23/110-117 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2787-8121
โทรสาร : 0-2787-8106
Website : www.fujitsu-general.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12487
 

บริษัท มิค เซล จำกัด
เลขที่ 221/1-3 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 662-380-6960
โทรสาร : 662-379-7822
Website : www.miccell.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน6592
 

บริษัท มิซึ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 14 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2398-2773-4
โทรสาร : 0-2398-2809
Website : www.mizu.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1236
 

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3826-5800
โทรสาร : 0-3821-4879
Website : www.mitsubishi-mcp.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2792
 

บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักร
แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด

เลขที่ 220 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0401-16
โทรสาร : 0-2326-0419-20
Website : www.maco.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน1981
 

บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 91 ซอยอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 17) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2185-2831-4
โทรสาร : 0-2712-6100
Website : www.utile.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2417
 

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 136, 136/1 ชั้น 2 ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2517-1819
โทรสาร : 0-2919-1313, 0-2517-8530
Website : www.amena-air.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5064
 

บริษัท ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 420/44 โครงการพี.วาย บิลดิ้ง
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2165-0938
โทรสาร : –
Website : www.unicclimate.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7880
 

บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-4500
โทรสาร : 0-2312-4277
Website : www.uni-aire.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน516
 

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-4500
โทรสาร : 0-2312-4277
Website : www.uni-aire.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12052
 

บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 344/2 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2716-8537,06-5935-3255
โทรสาร : 
0-2716-8537
Website : www.eurofins.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2219
 

บริษัท ไรส์ ชิลเลอร์ จำกัด
เลขที่ 9/1 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2468-2034-5
โทรสาร : 0-2438-2036
Website : www.risechiller.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4795
 

บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
เลขที่ 159/16 หมู่ที่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2885-2995
โทรสาร : 0-2885-2998
Website : www.wcthai.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน9860
 

บริษัท วินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี (1997) จำกัด
เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 4 ซอยตู้เซฟ ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2810-4291-5
โทรสาร : 0-2420-5401
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน3300
 

บริษัท วิปเทล จำกัด
เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2757-5832-33
โทรสาร : 0-22757-8536
Website : www.viptel.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน1327
 

บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 191/17 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2563-3157-8
โทรสาร : –
Website : www.worldcool.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน8103
 

บริษัท เวิลด์ แอร์โรพลาส จำกัด
เลขที่ 12 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2743-3556-63
โทรสาร : 0-2743-3568-70
Website : www.worldaeroplast.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1728
 

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด
เลขที่ 700/135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3846-8008, 0-2312-4147
โทรสาร : 0-3846-8006
Website : www.vandapac.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2343
 

บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-0338
โทรสาร : 0-3441-0339
Website : www.ku-ler.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11813
 

บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 32/5-8 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2961-9620-6
โทรสาร : 0-2961-9629
Website : www.staraire.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2007
 

บริษัท สเปเชียล บิซิเนส จำกัด
เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ตำบลพยอม
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-3574-4521
โทรสาร : 0-3574-4522
Website : www.specialbusiness.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11216
 

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 87/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3849-0900-12
โทรสาร : 0-3849-0919
Website : www.siamcompressor.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2069
 

บริษัท สยามคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 49 หมู่ที่ 14 ตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3234-2221-2
โทรสาร : 0-3222-2733
Website : www.siamcoolinter.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11229
 

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
เลขที่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2838-3200
โทรสาร : 0-2721-7605
Website : www.daikin.co.th
Email :
หมายเลขสมาชิก : ทน4935
 

บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
เลขที่ 99/158 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2501-1103-4
โทรสาร : 0-2501-1103 กด 2
Website : www.siamtemp.com
Email : [email protected][email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11456
 

บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 664/5 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-2181
โทรสาร : 
0-2294-2185
Website : www.sahapie.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7766
 

บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 48/5 หมู่ที่ 9 ซอยนวลทอง
ถนนเศรษฐกิจ 1ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-2810-1260-7
โทรสาร : 0-2810-1268
Website : www.samruay.co.th
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2682
 

บริษัท สิริพงศ์อุตสาหกรรมเครื่องเย็น จำกัด
เลขที่ 86 ซอยสมานมิตร ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2318-2476-7
โทรสาร : 0-2719-8913
Website :
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน517
 

บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 9/8 หมู่ที่ 10 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 083-699-5566
โทรสาร : 0-2743-3318
Website : www.supreme-cnb.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน10109
 

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
เลขที่ 283 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2628-2600 ต่อ 140
โทรสาร : 0-2628-4445
Website : www.sangchaigroup.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1970
 

บริษัท อมต กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 55/91 ซอยสะแกงาม 30
ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2408-5449
โทรสาร : 0-2408-5450
Website : www.ensoltec.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4954
 

บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-6507-10
โทรสาร : 0-2464-0366
Website : www.acch.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน509
 

บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัด
เลขที่ 56/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3444-1884-5
โทรสาร : 0-3444-1886
Website : www.ukkarit.com
Email : [email protected][email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน6180
 

บริษัท อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์
(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2207-2408
โทรสาร : 0-2264-5943
Website : www.ul.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2946
 

บริษัท อัลแวค(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 110/6 หมู่ที่ 13 ซอย 25/2 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2738-8883
โทรสาร : 0-2738-8200
Website : www.ulvac.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน5785
 

บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 06-2590-2227 
โทรสาร : –
Website : www.agileassets.co.th
Email : [email protected][email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7366
 

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2837-2888
โทรสาร : 0-2837-2889
Website : www.intertek.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1572
 

บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
เลขที่ 1436/17 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-1222
โทรสาร : 0-2939-1109
Website : www.intronics.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12191
 

บริษัท อิเมอร์สัน สโครล แมชชีนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 24/2 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3895-7000 ต่อ 7276
โทรสาร : –
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน13627
 

บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 24 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3895-7200
โทรสาร : 0-3895-4253
Website : www.emersonclimate.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน8652
 

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 405 หมู่ที่ 5 ซอยสุนทรวสุ
ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2083-8888
โทรสาร : 0-2033-6299
Website : www.eminent.co.th
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2010
 

บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 21 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3859-3062-3, 0-3805-0301
โทรสาร : 0-3859-3066-7
Website : www.thacom.mhi.co.jp
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2259
 

บริษัท เอ.พี.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 256 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2818-2995
โทรสาร : 0-2818-2997
Website : www.apyeng.com
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1748
 

บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-3487-8373
โทรสาร : 0-3487-8372
Website : www.xperasia.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน10360
 

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 26/5 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2987-1198-9
โทรสาร : 0-2987-1196
Website : www.ewc.co.th
Email : [email protected][email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12067
 

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ซอยเอนกถาวร ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-3574-4527-30
โทรสาร : 0-3574-4526
Website : www.spbengineering.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน8229
 

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 100 เจเพรส ทาวเวอร์ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2161-4265,0-294-7485, 0-2683-0541
โทรสาร : –
Website : www.sgs.com
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน445
 

บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
เลขที่ 88/21-24 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 0-3802-6750-8
โทรสาร : 0-3802-6759
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11977
 

บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20
ห้องเลขที่ 20/1-2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2348-3870-4
โทรสาร : 0-2348-3875
Website : www.aafthailand.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน5335
 

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 300/3 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2187-0660-1
โทรสาร : 0-2187-0662
Website : www.advance-cool.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4237
 

บริษัท แอมแอร์ จำกัด
เลขที่ 999/1 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2769-2222
โทรสาร : 0-2769-2254
Website : www.tranethailand.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน523
 

บริษัท แอร์คอน-เอ็มเอฟจี จำกัด
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 4 ซอยวัดหนามแดง-บางพลี 48 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2753-5371-5
โทรสาร : 0-2753-5376
Website : www.aircon-mfg.net
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5460
 

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 75/33 หมู่ที่ 4 ซอยเอกชัย 34
ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2893-0015-9
โทรสาร : 0-2893-2058
Website : www.oe-engineering.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน6028
 

บริษัท ไอดีล แมค จำกัด
เลขที่ 74/4 หมู่ที่ 19 ถนนนิมิตรใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2191-1724-6
โทรสาร : 
0-2191-1727
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7759
 

บริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด
เลขที่ 231 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3245-3220-1
โทรสาร : 0-3245-3219
Website : www.iarpasia.com
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5926
 

บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด
เลขที่ 135 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเปรง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3888-8708
โทรสาร : 0-3888-8712
Website : www.heataway.net
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4331
 

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2209-8000
โทรสาร : 0-2209-8114
Website : www.henkel.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน9670
 

บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 446 หมู่ที่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 0-3720-4156
โทรสาร : 0-3720-4204
Website : www.haier.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน233
 

บริษัท 2 พีที. จำกัด
เลขที่ 26/3 หมู่ที่12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2726-2675-7
โทรสาร : 
0-2726-2674
Website : www.2pt.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน8785