กิจกรรมเยี่ยมชมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอาคาร EGAT Headquarters

กิจกรรมเยี่ยมชมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอาคาร EGAT Headquarters

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Headquarters) ซึ่งเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% หรือเรียกว่าระบบ Chilled Beam โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก USGBC. (US green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ประชุมแผนงาน National Cooling Plan Phase Down.

ประชุมแผนงาน National Cooling Plan Phase Down.

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับ World Bank จัดประชุมเรื่อง National Cooling Plan Phase Down. เพื่อการลดการใช้สารทำความเย็น HCFC ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสมยศ และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ให้การต้อนรับ

แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ.) แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง ณ ห้องกษัตริย์ศึก3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานได้แก่ วัสดุผนังทึบ ผนังโปร่งแสง หรือกระจก และฉนวนกันความร้อน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนและอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน ณ ห้องจรัสเมือง2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ