ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรม

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศแเละเครื่องทำความเย็น ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA) และสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรม ICE Breaking & Team Building Activities ในงานปฐมนิเทศประธานกลุ่มอุตสาหกรรม วาระปี 2563-2565

กิจกรรม ICE Breaking & Team Building Activities ในงานปฐมนิเทศประธานกลุ่มอุตสาหกรรม วาระปี 2563-2565

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมกิจกรรม ICE Breaking & Team Building Activities ในงานปฐมนิเทศประธานกลุ่มอุตสาหกรรม วาระปี 2563-2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

ร่วมงาน Thank you Dinner สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

ร่วมงาน Thank you Dinner สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมงาน Thank you Dinner สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแสดงความยินดี กับคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วาระปี 2564 – 2565 โดยมีที่ปรึกษา และคณะกรรมการกลุ่มฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกล่าวถ้อยแถลงความร่วมมือในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Thailand HCFCs Phase – out Project Stage ll) ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ Supanee Toy Chantasasawat