ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ของบ้าน

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ของบ้าน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ของบ้านพักอาศัย ณ ห้องกษัตริย์ศึก1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยนางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง หัวหน้าคณะทำงานวิจัยฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมเยี่ยมชมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอาคาร EGAT Headquarters

กิจกรรมเยี่ยมชมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอาคาร EGAT Headquarters

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Headquarters) ซึ่งเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% หรือเรียกว่าระบบ Chilled Beam โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก USGBC. (US green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ประชุมแผนงาน National Cooling Plan Phase Down.

ประชุมแผนงาน National Cooling Plan Phase Down.

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับ World Bank จัดประชุมเรื่อง National Cooling Plan Phase Down. เพื่อการลดการใช้สารทำความเย็น HCFC ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสมยศ และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ให้การต้อนรับ

แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ.) แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง ณ ห้องกษัตริย์ศึก3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร