WorldSkills Kazan 2019.

WorldSkills Kazan 2019.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่45  สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จำนวนเงิน 20000 บาท และ 10000 บาทสำหรับเยาวชนสำรอง ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

Reduce Air Pollution.

Reduce Air Pollution.

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่ม เข้าพบหารือกับ ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อหารือแนวทางลดค่า PM2.5 ที่ทำเนียบรัฐบาล Khun Aroon Eamsureya, Thai RHVAC Club President, together with Club committee and advisors, met with Dr. Korbsak Phutrakool, Deputy Secretary to the Prime Minister, to find a long term solution to reduce air pollution problem at the Government House.

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคน

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ ASHRAE Thailand Chapter โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้กล่าวนำถึงบทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ต่อการพัฒนาประเทศ

Bangkok RHVAC 2019

Bangkok RHVAC 2019

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Bangkok RHVAC 2019 โดยมีคุณศิริ เตชะลปนรัศมี จากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เข้าร่วมด้วย

World Refrigeration Day

World Refrigeration Day

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา World Refrigeration Day ณ โรงแรม ดิ เมอรัลด์ จัดโดย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย