ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ฯพณฯ หานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ฯพณฯ หานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย – จีน ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ฯพณฯ หานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะติดตาม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนโยบายระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Security) ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะ CCPIT Shandong Sub-council

ต้อนรับคณะ CCPIT Shandong Sub-council

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการบริหารและประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ และสายงานการค้าและการลงทุน รับคณะ CCPIT Shandong Sub-council ในโอกาสนำคณะนักธุรกิจยักษ์ใหญ่เยือนไทย     การเข้าพบครั้งนี้ มีหารือเรื่องการต่ออายุบันทึกความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมฯ และ CCPIT Shandong Sub-council รวมถึงเชื่อมโอกาสการค้าและการลงทุนของจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ EV และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเสริมอาหาร นอกจากนี้ CCPIT Shandong ยังมีภารกิจเปิดประตูสู่อาเซียน และจะนำคณะฯเยือนมาเลเซีย และเวียดนาม ต่อไป

“The Partnership Network for New Industrial Revolution Under the Framework of the Global Development Initiative”

“The Partnership Network for New Industrial Revolution Under the Framework of the Global Development Initiative”

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้รับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมเสวนาเรื่อง โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปอุตสาหกรรม Foster a Favorable environment for industrial development ซึ่งเป็นการเข้าร่วมในนามผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุม “The Partnership Network for New Industrial Revolution Under the Framework of the Global Development Initiative”

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 4

พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 4

วารสาร COOLVERSE – Volume 4 มาแล้วนะคะ ^^ วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 4 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2566 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำโดย คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Sandbox EPR E-Waste ณ ห้องประชุม 1014 สภาอุตสาหกรรมฯ