พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คุณสุภาณี จันศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

The 15th East Asia and Pacific (EAP) Regional Workshop on Montreal Protocol Implementation in East Asia

The 15th East Asia and Pacific (EAP) Regional Workshop on Montreal Protocol Implementation in East Asia

คุณภาณุวัฒน์ สถาวร เป็นผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมประชุม The 15th East Asia and Pacific (EAP) Regional Workshop on Montreal Protocol Implementation in East Asia ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ด้านนโยบายภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ด้านเทคนิค และด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลิกใช้สารควบคุม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล

เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  โดยกลุ่มฯ ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จัดอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้ช่วยช่างแอร์

จัดอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้ช่วยช่างแอร์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้ช่วยช่างแอร์ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ระดับ 1 เป็นมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยจัดอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 มีผู้เข้ารับการทดสอบ 20 คน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้ารับการทดสอบ 18 คน

Workshop ศึกษาโครงสร้าง Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

Workshop ศึกษาโครงสร้าง Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 26 มกราคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัด Workshop ศึกษาโครงสร้าง Supply Chain ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น หาแนวทางในการส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทดแทนการนำเข้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้าน Supply Chain