สัมมนาเรื่องการจัดการสารทำความเย็นอย่างเหมาะสม

สัมมนาเรื่องการจัดการสารทำความเย็นอย่างเหมาะสม

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ DOWA ECO System co.,ltd และ Wast Management Siam Ltd.( WMS ) จัดสัมมนาเรื่องการจัดการสารทำความเย็นอย่างเหมาะสม ซึ่งมีชนิดและแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก เช่น CO2 , PFCs , HFCs , SF6 , PFC เป็นต้น

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน)ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาเผยแพร่และแถลงข่าวการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพไฟฟ้า สาขาอาชีพผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะที่2 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญประจำปี 2562

ประชุมสามัญประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562 ณ ราชกรีฑาสโมสร กลุ่มฯ ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงคุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวในงานร่วมด้วย

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ของบ้าน

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ของบ้าน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ของบ้านพักอาศัย ณ ห้องกษัตริย์ศึก1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยนางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง หัวหน้าคณะทำงานวิจัยฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมเยี่ยมชมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอาคาร EGAT Headquarters

กิจกรรมเยี่ยมชมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอาคาร EGAT Headquarters

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Headquarters) ซึ่งเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% หรือเรียกว่าระบบ Chilled Beam โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก USGBC. (US green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี