สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่)

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่) ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กทม.

กิจกรรม Networking ครั้งที่ 2

กิจกรรม Networking ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กันยายน 2561 คุณมนตรี หมอกมี (รองประธานกลุ่มฯ) คุณมานิตย์ กฤษณวิภาคพร (กรรมการกลุ่มฯ) และคุณวสันต์ ชั้ยเรืองสิริกุล (กรรมการกลุ่มฯ) เข้าพบผู้บริหารบริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ที่โรงงานนิคมุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีคุณมณฑล ศรีวรัฏฐา VP.Corporate Planning Division และคุณสุทิน สุวรรณวัฒน์ VP.SKD Production Division ให้การต้อนรับ

World Ozone Day 2018

World Ozone Day 2018

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในงาน World Ozone Day 2018 “Keep Cool and Carry On” The Montreal Protocol ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรมแฟชั่นโซน LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเชิญชวนให้เกิดความสนใจในเรื่องการปกป้องชั้น บรรยากาศโอโซนของประชาชนคนไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สาร HCFCs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารทดแทน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารโลก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารโลก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำ Implementation Completion and Results Report (ICR) และประเมินผลการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 1 (HPMP Stage I) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

กิจกรรม Networking ครั้งที่1

กิจกรรม Networking ครั้งที่1

วันที่ 13 ก.ย.2561 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์(ประธาน) , คุณมนตรี หมอกมี(รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์) , คุณธีระ พุ่มเสนาะ(เหรัญญิก) เข้าพบผู้บริหารบริษัท SNC CREATIVITY ANTHOLOGY อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีคุณสวัสดิพร รองกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ