เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เก็บตกภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  โดยกลุ่มฯ ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก