พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 2

พบกับวารสาร COOLVERSE วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/