ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ และ คุณนิรัญ ชยางศุ

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอแสดงความยินดีกับ คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ และ คุณนิรัญ ชยางศุ ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย