เข้าร่วมงาน “Healthy Air Forum 2022”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าร่วมงาน “Healthy Air Forum 2022” ซึ่งเป็นการจัดงานด้านคุณภาพอากาศครั้งแรกของไทย โดยความร่วมมือระหว่างไทย กับ เกาหลี ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 Bangkok จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศภายในอาคาร