หารือร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (คุณเอกนิติ รมยานนท์) เพื่อหารือเรื่อง การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ และแนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยท่านรองเลขาธิการฯ รับทราบในประเด็นปัญหา และจะนำหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป