4th ASEAN5+J Workshop 2022

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของ แนวโน้มสารทำความเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ในงาน 4th ASEAN5+J Workshop 2022 ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย