พิธีแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

พิธีแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และพิธีมอบรางวัล The Best of RHVAC and E&E Poduct Award 2022 ในงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 ครั้งที่ 13 (ฺBangkok RHVAC 2022) วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา โดยมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นประธานในพิธี