แถลงข่าวการจัดงาน Bangkok RHVAC 2022

คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, นายกสมาคมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Bangkok RHVAC 2022 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์