พบกับวารสาร COOLVERSE ฉบับที่ 1

พบกับวารสาร COOLVERSE วารสารสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรูปแบบ PDF COOLVERSE – Volume 1 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2565 ได้ที่ https://thai-rhvac.org/วารสาร/