กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567 ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada และขอแสดงความยินดีกับคุณสุภาณี จันทศาศวัต ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มฯ วาระปี 2565 – 2567