ขอเลื่อนการจัดงาน Bangkok RHVAC 2021

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาด และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมจัดงาน และผู้เข้าชมงาน Bangkok RHVAC 2021 จึงขอให้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน