กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching – RHVAC and E&E)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching – RHVAC and E&E) ระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ ผู้นำเข้า และผู้กระจายสินค้ารายสำคัญจากทั่วโลก ในช่วงที่ยังไม่สามารถเดินทางและจัดงานแสดงสินค้าได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19
กลุ่มฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://forms.gle/Y91Yren1P9Uw3dZz7
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ