ร่วมลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การยกระดับความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม โดยมีคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามดังกล่าว