ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยท่านใหม่

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย, ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วาระปี 2563-2564 ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ The Banquet Hall at Nathong