มอบเงินบริจาคให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับ COVID-19

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (คุณสุภาณี จันทศาศวัต) พร้อมด้วยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์, ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ และคุณวีรยา ปิยะรัตน์ เป็นตัวแทนกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เพื่อต่อสู้กับ COVID-19 พร้อมเยี่ยมชมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับมือกับ COVID-19 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (พล.ท.ธารา พูนประชา) เป็นผู้รับมอบ

📌📌ทั้งนี้ กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ยังได้มอบเงินบริจาคในลักษณะเดียวกันให้แก่ รพ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, มูลนิธิรพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา และมูลนิธิรพ.ยะรัง จ.ปัตตานี รวมทั้งสิ้น 4 รพ. เป็นเงินบริจาครวม 200,000 บาท