ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 6/2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 803 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระการประชุม 1.) ติดตามความคืบหน้าการจัดงาน BANGKOK RHVAC2019 , 2.) ผลการประชุมอนุกรรมการวิชาการ สมอ.( กว.48/10) , 3.) การจัดงานครบรอบ 40 ปีกลุ่มฯ