กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสมยศ และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ให้การต้อนรับ