แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน BEC Web-Based

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ.) แถลงผลโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง ณ ห้องกษัตริย์ศึก3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร