ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานได้แก่ วัสดุผนังทึบ ผนังโปร่งแสง หรือกระจก และฉนวนกันความร้อน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนและอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน ณ ห้องจรัสเมือง2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ