กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโซล่าเซลล์

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “สตาร์แอร์” โดยมีคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ